Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. P. de Bruin

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. P. de Bruin "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent cursus De Terechtzitting in het arbeidsrecht
Instantie
SDU
Datum ingang
01-04-2015
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij/congresorganisatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Commissie van Toezicht Teylingereind
Instantie
Forensisch Centrum Teylingereind
Plaats
Sassenheim
Datum ingang
01-02-2014
Soort bedrijf/instantie
Jeugdinrichting
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Psychiatrisch Ziekenhuis
Plaats
Poortugaal
Datum ingang
19-11-2013
Soort bedrijf/instantie
Delta Psychiatrisch ziekenhuis
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent cursus kort geding
Instantie
SDU
Datum ingang
12-04-2013
Soort bedrijf/instantie
uitgever/congresorganisatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Annotator nieuwsbrief strafrecht
Instantie
SDU
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
jurdische uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. lid college van advies voor kerkrechtelijke rechtsaangelegenheden
Instantie
College voor kerkrechtelijke rechtsaangelegenheden, Oud Katholieke Kerk van Nederland
Plaats
Amersfoort/Utrecht
Datum ingang
01-10-2010
Soort bedrijf/instantie
Kerkelijk
Bezoldigd
Nee
Functie
Regent, penningmeester
Instantie
Oude Roomsch-Katholieke Aalmoezenierskamer
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-10-2010
Soort bedrijf/instantie
kerkelijk
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid
Instantie
Commissie voor het kerkrecht, Oud Katholieke kerk van Nederland
Plaats
Amersfoort
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Kerkelijk
Bezoldigd
Nee
Functie
Redacteur commentaar strafvordering en strafrecht
Instantie
SDU
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
juridische uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter beklagcommissie en lid commissie van toezicht
Instantie
Forensische Centrum Teylingereind
Plaats
Sassenheim
Datum ingang
01-10-2005
Datum eind
01-02-2014
Soort bedrijf/instantie
jeugdinrichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. voorzitter klachtencommissie
Instantie
Delta Psychiatrisch Ziekenhuis
Plaats
Poortugaal
Datum ingang
24-02-2011
Datum eind
18-11-2013
Soort bedrijf/instantie
Geestelijk gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
09-10-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-07-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-06-2005
Datum eind
30-06-2008
Functie
Lid
Instantie
Gemeensch. Hof van Justitie v.d. Ned. Antillen en Aruba
Datum ingang
01-08-2000
Datum eind
31-05-2005
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-07-1999
Datum eind
31-07-2000
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-07-1998
Datum eind
30-06-1999
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-07-1998
Datum eind
30-06-1999
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-04-1995
Datum eind
30-06-1998

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)