Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.L.H. Gelauff

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.L.H. Gelauff "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
10-07-2014

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoofd Afdeling Advies
Instantie
Raad voor Strafrechttoepassing en Jeugdbescherming
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2008

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Klachtencommissie 's Heeren Loo
Instantie
's Heeren Loo
Plaats
Divers
Datum ingang
02-04-2014
Soort bedrijf/instantie
Instelling voor verstandelijk beperkte personen
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur Tekst en Commentaar Personen- en familierecht (Rijkswet op het Nederlandschap)
Instantie
Kluwer
Plaats
Pijnacker
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
uitgever
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter oudercommissie NSO
Instantie
Kinderopvang ZON!
Plaats
Pijnacker
Datum ingang
01-11-2011
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Kinderopvangorganisatie
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter locale oudercommissie kinderdagverblijf, locatie Wallibi
Instantie
Skippy
Plaats
Pijnacker
Datum ingang
01-01-2009
Datum eind
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Kinderopvangorganisatie
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
09-07-2014
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
12-12-2002
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)