Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.J.L. Lamers-Wilbers

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.J.L. Lamers-Wilbers "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid commissie van toezicht
Instantie
Penitentiaire Inrichting Rijnmond
Plaats
Krimpen aan den IJssel
Datum ingang
15-04-2003
Soort bedrijf/instantie
klachtencommissie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Commissie van Arbitrage
Instantie
Sociaal Fonds voor de Maatschappijvisserij UA.
Datum ingang
01-07-2001
Soort bedrijf/instantie
Sociaal fonds
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-06-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
19-01-1998
Datum eind
31-05-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
14-02-1998
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)