Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.C. van der Kolk

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.C. van der Kolk "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent cursus, De bijzondere getuige, tevens betrokken bij de voorbereiding en ontwikkeling van de cursus
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-05-2014
Soort bedrijf/instantie
SSR
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Spreker op de themadag, onderhandelen in de schemering
Instantie
Uitgeverij
Plaats
Utrecht
Datum ingang
04-12-2014
Datum eind
04-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij- studiecentrum Kerckebosch
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-08-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2003
Datum eind
31-07-2009
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2002
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2002
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-04-1996
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)