Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M.B. van den Enden

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M.B. van den Enden "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de gemeenschappelijke medezeggenschapsraad primair onderwijs
Instantie
Stichting H3O
Plaats
Dordrecht
Datum ingang
01-08-2009
Soort bedrijf/instantie
Organisatie voor kinderopvang en voor primair en voortgezet onderwijs
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
09-06-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
09-06-2006
Datum eind
08-06-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
29-06-2005
Datum eind
08-06-2007

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)