Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. Witkamp

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. Witkamp "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Bedrijfsjurist
Instantie
Gasunie
Plaats
Groningen
Datum ingang
05-11-2012

Nevenbetrekkingen

Functie
Bedrijfsjurist (fulltime)
Instantie
Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V.
Plaats
Assen
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
NAM ( gaswinningsbedrijf)
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Bedrijfsjurist ( fulltime)
Instantie
N.V.Nederlandse Gasunie
Datum ingang
01-11-2012
Datum eind
31-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Gasunie
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
29-06-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-02-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
31-01-2010
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-10-2008
Datum eind
30-09-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)