Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. Verkerk

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. Verkerk "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plv. secretaris
Instantie
Raad van Beroep voor personeel Koninklijke Hofhouding
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
Beroepsinstantie
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
Studiecentrum Rechtspleging (SSR)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-05-2009
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Wetenschappelijke Commissie
Instantie
Nederlandse Vereniging voor Rechtspraak
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-02-2009
Soort bedrijf/instantie
Beroepsvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Auteur SDU Commentaar Strafvordering Eindonderzoek
Instantie
SDU
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Wetenschappelijke Commissie NVvR
Instantie
Beroepsvereniging
Datum ingang
01-02-2009
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Beroepsvereniging
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-09-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-04-2006
Datum eind
31-08-2011
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-04-2005
Datum eind
31-03-2006
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
19-06-2003
Datum eind
31-03-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)