Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. M. Smit

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. M. Smit "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter in opleiding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-07-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-10-2015

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat
Instantie
Fort Advocaten N.V.
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-07-2011
Datum eind
01-02-2013
Functie
Advocaat
Instantie
Boekel De Nerée N.V.
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-03-2005
Datum eind
01-07-2011

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)