Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. L.J. Sarlemijn

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. L.J. Sarlemijn "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Regionaal Tuchtcollege voor de Gezondheidszorg te Den Haag (gedetacheerd)
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-10-2012
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurder
Instantie
Mr. L.J. Sarlemijn Holding B.V.
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-1990
Soort bedrijf/instantie
Eigen pensioen b.v.
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
20-06-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
19-06-2002
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Delft
Datum ingang
01-10-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Delft
Datum ingang
16-11-1994
Datum eind
30-09-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)