Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. L.A.C. van Nifterick

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. L.A.C. van Nifterick "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Commissie van Toezicht/Voorzitter beklagcommissie
Instantie
FPC de Kijvelanden
Plaats
Rhoon
Datum ingang
01-08-2006
Soort bedrijf/instantie
TBS-instelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent Bestuurs(proces)recht
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Ned. Orde van Advocaten
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-06-2002
Datum eind
31-12-2004
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
27-06-2000
Datum eind
31-05-2002
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Amsterdam
Datum ingang
01-04-1999
Datum eind
26-06-2000

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)