Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.C. van den Dries

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.C. van den Dries "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Instantie
Olie & De Jonge Advocaten
Plaats
Goes

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid van de Raad van Discipline
Instantie
Raad van Discipline 's Hertogenbosch
Plaats
's Hertogenbosch
Datum ingang
01-07-2011
Soort bedrijf/instantie
tuchtrechspraak voor advocatuur
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid van de klokkenluiderscommissie bij de Regionale Woningbouwvereniging Samenwerking (RWS
Instantie
Commissie Klokkenluidersregeling bij RWS
Plaats
Goes
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Woningstichting
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
05-08-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-05-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Middelburg
Datum ingang
25-06-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zierikzee
Datum ingang
25-06-1993
Datum eind
31-12-2001

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)