Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.C. Nouwt

Rechtbank Rotterdam

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.C. Nouwt "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter en plaatselijk co├Ârdinator
Instantie
Stichting Schuldhulpmaatje Drechtsteden
Plaats
Zwijndrecht/Dordrecht/Papendrecht
Datum ingang
24-06-2012
Soort bedrijf/instantie
Stichting Schuldhulpmaatje
Bezoldigd
Nee
Functie
Vrijwilliger
Instantie
Diakonaal Aandachtscentrum Dordrecht
Plaats
Dordrecht
Datum ingang
01-09-2011
Soort bedrijf/instantie
Inloophuis
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter Belangenvereniging Bewoners Maasboulevard II
Instantie
Buurtvereniging
Plaats
Zwijndrecht
Datum ingang
01-02-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Generaal Collega voor de bhenadeling van Bezwaren en Geschillen in de PKN
Instantie
Protestantse Kerk in Nederland
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-06-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Diaken
Instantie
Hervormde Gemeente
Plaats
Zwijndrecht
Datum ingang
01-10-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Vice- Voorzitter WMO Adviesraad gemeente Zwijndrecht
Instantie
Gemeente
Plaats
Zwijndrecht
Datum ingang
01-06-2007
Datum eind
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-08-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-07-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Rotterdam
Datum ingang
04-02-1997
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Schiedam
Datum ingang
30-08-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Rotterdam
Datum ingang
17-06-1991
Datum eind
03-02-1997
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
06-12-1985
Datum eind
03-02-1997
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
28-09-1981
Datum eind
05-12-1985
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
27-05-1981
Datum eind
05-12-1985

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)