Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.C. Halk

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.C. Halk "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid KLAC
Instantie
Rechtbanken Amsterdam, Den Haag en Rotterdam
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
07-01-2015
Soort bedrijf/instantie
Klachtenadviescommissie
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent civielvonnis SSR
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht, Rotterdam
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
SSR Studiecentrum
Bezoldigd
Ja
Functie
Vertrouwenspersoon
Instantie
Hockeyclub DMHC
Plaats
Dordrecht
Datum ingang
01-02-2006
Soort bedrijf/instantie
Hockeyclub
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend voorzitter van de klachtencommissie
Instantie
Rechtbank Middelburg
Plaats
Middelburg
Datum ingang
03-07-2002
Soort bedrijf/instantie
Rechtbank
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docent beroepsopleiding NOvA
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-03-2008
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
16-05-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
09-01-2003
Datum eind
26-07-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-04-2001
Datum eind
15-05-2002
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-10-1993
Datum eind
31-03-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-10-1992
Datum eind
30-09-1993
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
17-08-1992
Datum eind
30-09-1993
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-10-1986
Datum eind
16-08-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)