Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J.A.M.J. Janssen

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J.A.M.J. Janssen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Plv. voorzitter. Behandeling van klachten over de IV Raad voor de Kinderbescherming uit de regio Den Haag, Rotterdam en Middelburg, voor zover er geen betrokkenheid is vanuit de hoofdfunctie.
Instantie
Klachtencommissie IV Raad voor de Kinderbescherming
Plaats
Zuid - Holland en Zeeland
Datum ingang
01-09-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris
Instantie
Stichting Financieel Beheer & Bewindvoering
Plaats
Nootdorp
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Beheersstichting die bewonersgelden beheert van clienten van Ipse De Bruggen
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-10-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-04-2009
Datum eind
30-09-2011
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-04-2008
Datum eind
31-03-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)