Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J. van Ulden-Tjerkstra

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J. van Ulden-Tjerkstra "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Studentendecaan
Instantie
Faculteit Gezondheidszorg van de Hogeschool
Plaats
Utrecht

Nevenbetrekkingen

Functie
Vice-voorzitter klachtencommissie
Instantie
Nederlandse Vereniging Vrijgevestigde Psychotherapeuten (NVVP)
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-04-2011
Soort bedrijf/instantie
Beroepsorganisatie
Bezoldigd
Ja
Functie
Vicevoorzitter klachtencommissie
Instantie
GGZ- Centraal
Plaats
Regio Utrecht/Gelderland-Noord
Datum ingang
01-04-2008
Datum eind
01-04-2016
Soort bedrijf/instantie
Instelling voor geestelijke gezondheidszorg
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
15-07-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-09-2002
Datum eind
31-03-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)