Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J. Uit Beijerse

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J. Uit Beijerse "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Universitair hoofddocent
Instantie
Erasmus Universiteit
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
Commissie van toezicht JJI de Hartelborgt
Plaats
Spijkenisse
Datum ingang
01-03-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid Werkgroep jeugd- en gezondheidsrecht
Instantie
Nederlands Juristen commité voor de mensenrechten
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-09-2008
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid van Editorial Board
Instantie
Youth Justice, an international journal (tijdschrift)
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Editorial Board
Bezoldigd
Nee
Functie
redactielid
Instantie
Proces, tijdschrift voor strafrechtspleging
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
11-12-2001
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Middelburg
Datum ingang
06-08-1996
Datum eind
18-09-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)