Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J. Roest

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J. Roest "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Universitair hoofddocent ondernemingsrecht (hoofdbetrekking)
Instantie
Universiteit van Amsterdam, Faculteit Rechtsgeleerdheid
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-02-2005

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Zutphen/Utrecht
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Studiecentrum
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Adviseur en lid wetenschappelijke raad
Instantie
Houthoff Buruma advocaten en notarissen
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent
Instantie
NBA (Nederlandse Beroepsorganisatie Accountants), VERA (voortgezette educatie registeraccountants)
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redacteur Rechtspraak Ondernemingsrecht
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redacteur Ondernemingsraad (losbladig)
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-1995
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-05-2009
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)