Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. J. Leyenaar-Holleman

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. J. Leyenaar-Holleman "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
04-08-2015

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid raio-raad
Instantie
Raio-raad
Datum ingang
01-11-2012
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
SSR
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
04-08-2014
Datum eind
03-08-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
04-08-2014
Datum eind
03-08-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
19-08-2013
Datum eind
03-08-2014
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Oost-Brabant
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
18-08-2013
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-10-2006
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)