Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. I.S. Vreken-Westra

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. I.S. Vreken-Westra "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Senior jurist
Instantie
Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-06-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Juridisch adviseur
Instantie
Stichting United Adoptees International
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Wnd. secretaris
Instantie
College van Beroep voor het Hoger Onderwijs
Plaats
Den Haag
Datum ingang
15-10-2011
Datum eind
01-06-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Senior Jurist
Instantie
Raad van State
Plaats
Den Haag
Datum ingang
03-01-2013
Datum eind
31-05-2015

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
09-10-2012
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)