Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. H.C.A. de Groot

Rechtbank Rotterdam

´╗┐

Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. H.C.A. de Groot "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Redacteur onderdeel intervisie
Instantie
Boom Juridische Uitgevers
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Kwaliteitsinstituut be├źdigde tolken en vertalers
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2008
Datum eind
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Ingesteld door Raad voor de Rechtsbijstand 's-Hertogenbosch
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter werkgroep intervisie
Instantie
Nederlandse Orde van Advocaten
Datum ingang
01-01-2006
Datum eind
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Docent en lid werkgroep Intervisie/Gedragsrecht
Instantie
Beroepsopleiding van de Nederlandse Orde van Advocaten
Plaats
Den Haag/Rotterdam
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-02-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-09-2010
Datum eind
31-01-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-09-2010
Datum eind
31-01-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)