Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. F.B. Böttcher

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. F.B. Böttcher "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris
Instantie
Stichting Panzolo
Plaats
Rotterdam/Groningen
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
liefdadigheidsstichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Vennoot
Instantie
VOF Victory Sailing
Plaats
Rotterdam en op zee
Datum ingang
15-01-2009
Soort bedrijf/instantie
charterbedrijf
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Toevluchtsoord Beheer
Plaats
Groningen
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
01-08-2013
Soort bedrijf/instantie
veilige plek voor vrouwen en kinderen die te maken hebben gehad met huiselijk geweld in Groningen en Drenthe
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-05-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
30-04-2011
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Groningen
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Groningen
Datum ingang
26-02-1999
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Groningen
Datum ingang
25-06-1997
Datum eind
25-02-1999
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Winschoten
Datum ingang
25-06-1997
Datum eind
25-02-1999
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Zuidbroek
Datum ingang
25-06-1997
Datum eind
25-02-1999
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
14-06-1995
Datum eind
25-02-1999
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
01-02-1995
Datum eind
13-06-1995
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
04-08-1994
Datum eind
31-01-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)