Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.R. Houweling

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.R. Houweling "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Montesorischool Essenburgsingel
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-07-2003
Soort bedrijf/instantie
basisschool
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2005
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2004
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
24-08-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Plaatsvervangend lid
Instantie
College van Beroep Studiefinanciering
Datum ingang
02-02-1999
Datum eind
31-03-2000
Functie
Gerechtsauditeur tevens rechter plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-1992
Datum eind
23-08-1993
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Raad van beroep Rotterdam
Datum ingang
01-09-1986
Datum eind
31-08-1992

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)