Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.P. Koster-van der Flier

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.P. Koster-van der Flier "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Klachtencommissie
Instantie
"Zuster Minnaar"
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-12-2012
Soort bedrijf/instantie
Advies & organisatie verzorging en verpleging thuis
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Klachtencommissie
Instantie
Raad voor de Kinderbescherming
Plaats
Rotterdam/Den Haag/Dordrecht
Datum ingang
01-04-2011
Soort bedrijf/instantie
Raad voor de kinderbescherming
Bezoldigd
Ja
Functie
(plv.) Voorzitter Klachtencommissie
Instantie
Delta Psychatrisch Centrum
Plaats
Poortugaal
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Psychiatrisch centrum
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-06-2010
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-05-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Rotterdam
Datum ingang
01-03-1997
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Delft
Datum ingang
17-06-1991
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Gorinchem
Datum ingang
02-04-1990
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
24-03-1993
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Hertogenbosch
Datum ingang
21-04-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
04-03-1992
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Delft
Datum ingang
16-10-1991
Datum eind
28-02-1997
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
28-05-1990
Datum eind
15-10-1991
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-01-1990
Datum eind
27-05-1990
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
07-02-1980
Datum eind
31-12-1989
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
07-02-1980
Datum eind
31-12-1989
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
05-11-1973
Datum eind
06-02-1980

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)