Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. E.J. Rutten

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. E.J. Rutten "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Protestcommissie
Instantie
Koninklijke Nederlandse Hockey Bond
Plaats
Nieuwegein
Datum ingang
01-09-2011
Soort bedrijf/instantie
sport (hockey)
Bezoldigd
Nee
Functie
Secretaris
Instantie
European Hockey Federation (EHF) Umpire Development Committee
Plaats
Brussel (BEL)
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Official (Beoordelaar / Bondsgedelegeerde)
Instantie
KNHB
Plaats
Nieuwegein
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Tournament Official
Instantie
International Hockey Federation (FIH)
Plaats
Lausanne (CH)
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter
Instantie
EHF (Education Committe, working Group Officials)
Plaats
Brussel
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
01-12-2013
Soort bedrijf/instantie
sport (hockey)
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-10-2002
Datum eind
30-06-2007
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
20-04-1998
Datum eind
30-09-2002
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-04-1996
Datum eind
19-04-1998
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Breda
Datum ingang
01-04-1996
Datum eind
19-04-1998
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-04-1990
Datum eind
31-03-1996

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)