Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. D.C.J. Peeck

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. D.C.J. Peeck "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-06-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid medezeggenschapsraad
Instantie
Abbs Elzenhagen
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
29-10-2013
Soort bedrijf/instantie
School
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid SRM
Instantie
Raad voor de Rechtspraak
Plaats
Amsterdam
Datum ingang
29-10-2013
Datum eind
01-10-2014
Soort bedrijf/instantie
Raad voor de Rechtspraak
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-05-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-03-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
24-04-2003
Datum eind
29-02-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)