Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. D. van der Sluis

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. D. van der Sluis "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-08-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Docent
Instantie
Studiecenteum Rechtspleging
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-09-2013
Soort bedrijf/instantie
Studiecentrum Rechtspleging
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
Nederlands Forensisch Instituut
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Nederlands Forensisch Instituut
Bezoldigd
Nee
Functie
Vice-president Zonta Rotterdam
Instantie
Zonta Rotterdam, een club van Zonta Nederland
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
15-06-2015
Datum eind
15-06-2017
Soort bedrijf/instantie
Wereldwijde serviceorganisatie van vrouwen
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Penningmeester
Instantie
Vereniging van Vrienden van de Wijde Aa te Roelofarendsveen
Plaats
Roelofarendsveen
Datum ingang
01-10-2002
Datum eind
01-09-2014
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-07-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-02-2015
Datum eind
31-07-2015
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Dordrecht
Datum ingang
01-04-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-04-2002
Datum eind
31-03-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)