Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.M.E. Russell-van der Hoeven

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.M.E. Russell-van der Hoeven "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Erasmus Medisch Centrum (Dijkzigt)
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Ziekenhuis
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter Klachtencommissie
Instantie
GGD
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
GGD
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid
Instantie
Het Rotterdamsch Genootschap Gijsbert Karel van Hogendorp
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
15-02-2007
Soort bedrijf/instantie
Debatingclub
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent Management in Megazaken
Instantie
Stichting Studiecentrum Rechtspleging
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Sylvia Wilhelmina
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2006
Soort bedrijf/instantie
Vermogensstichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Snickers de Bruijn
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Vermogensstichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Kinderfonds Adriaanstichting
Datum ingang
01-01-2012
Datum eind
01-01-2016
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Vice- voorzitter klachtencommissie
Instantie
Erasmus Medisch Centrum (Dijkzigt)
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2010
Datum eind
01-12-2014
Soort bedrijf/instantie
ziekenhuis
Bezoldigd
Ja

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
11-09-2001
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
20-03-1990
Datum eind
10-09-2001
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-04-1987
Datum eind
19-03-1990
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-04-1987
Datum eind
19-03-1990
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-05-1982
Datum eind
31-03-1987

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)