Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.M. van Esch

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.M. van Esch "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
ressortjurist
Instantie
forensisch psychiatrische diensten NIFP
Plaats
Arnhem

Nevenbetrekkingen

Functie
Toetser Psychiatrische + Psychologische rapportages
Instantie
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
30-08-2010
Soort bedrijf/instantie
Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid
Instantie
redactie "delikt en delinkwent"
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Bevordering Culturele Betrekkingen Nederland - Zuid Afrika
Plaats
Onbekend
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Universitair docent strafrecht
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-10-1997
Soort bedrijf/instantie
universiteit
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Regiojurist
Instantie
Nederlands Instituut Forensische Psychiatrie en Psychologie
Plaats
Arnhem
Datum ingang
01-08-1993
Soort bedrijf/instantie
Nederlands Instituut Forensische Psychiatrie en Psychologie
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
27-08-1997
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)