Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. C.A. van Beuningen

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. C.A. van Beuningen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-05-2015

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
07-04-2014
Datum eind
30-04-2015
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Midden-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
06-04-2014
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
01-01-1997
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
24-03-2009
Datum eind
01-07-2010

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)