Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. B.M.R.M. Edelhauser-van Vlijmen

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. B.M.R.M. Edelhauser-van Vlijmen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter klachtencommissie
Instantie
Amphia Ziekenhuis
Plaats
Breda
Datum ingang
01-09-2009
Soort bedrijf/instantie
Amphia Ziekenhuis
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-11-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Rotterdam
Datum ingang
01-03-1999
Datum eind
31-10-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-05-2008
Datum eind
31-10-2008
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Breda
Datum ingang
01-06-1996
Datum eind
28-02-1999
Functie
Substituut-officier
Instantie
Arrondissementsparket Breda
Datum ingang
01-06-1995
Datum eind
31-05-1996
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Breda
Datum ingang
01-06-1994
Datum eind
31-05-1995

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)