Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.M.T.A. Verhagen

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.M.T.A. Verhagen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Advocaat
Instantie
Bogaerts en Groenen Advocaten
Plaats
Boxtel

Nevenbetrekkingen

Functie
Griffier
Instantie
Raad van Discipline van de Orde van Advocaten
Plaats
Den Bosch
Datum ingang
01-08-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
lid klachtencommissie
Instantie
St. Noeneshave
Plaats
Haaren
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Lid commissie bezwaarschriften
Instantie
Gemeente Boxtel
Plaats
Boxtel
Datum ingang
01-11-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
advocaat
Instantie
Bogaerts en Groenen Advocaten
Plaats
Boxtel
Datum ingang
01-10-2005

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
12-08-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)