Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.L.M. Hofman-de l' Isle

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.L.M. Hofman-de l' Isle "

Beroepsgegevens

Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurder (voorzitter)
Instantie
Stichting International Justice Mission Nederland, www.ijmnl.org
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-04-2009
Soort bedrijf/instantie
mensenrechtenorganisatie, NGO
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-08-2014
Datum eind
28-02-2015
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-10-2010
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)