Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.A.T. Werner

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.A.T. Werner "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter in opleiding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-10-2014
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-10-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Vrijwilliger horeca Werftheater
Instantie
Werftheater
Plaats
Utrecht
Datum ingang
06-09-2015
Soort bedrijf/instantie
Particulier theater
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Docentschap SDU Uitgevers
Instantie
SDU
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Secretaris Raad van Beroep Ooa en ROA
Instantie
Raad van Beroep Ooa en ROA
Datum ingang
27-02-2008
Datum eind
31-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Raad van Beroep Ooa en ROA
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat
Instantie
Wijn & Stael Advocaten n.v.
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-10-2003
Datum eind
01-10-2014

Historie beroepsgegevens

Geen historische gegevens bekend.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)