Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A.A.J. de Nijs

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A.A.J. de Nijs "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Klachtencommissie Medewerkers Gemiva - SVG Groep
Instantie
Gemiva - SVG Groep
Plaats
Gouda
Datum ingang
01-01-2014
Soort bedrijf/instantie
Geeft ondersteuning aan mensen met een beperking
Bezoldigd
Ja
Functie
Voorzitter extern bestuur
Instantie
Kinder- en Jongerenrechtswinkel Rotterdam
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-11-2009
Soort bedrijf/instantie
Rechtswinkel
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Advocaat
Instantie
Advokatenkollektief
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-1993
Datum eind
30-04-2011

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-07-2012
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-05-2011
Datum eind
30-06-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-05-2011
Datum eind
30-04-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)