Toeval of Niet Rechtspraak

mw. mr. A. Verweij

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"mw. mr. A. Verweij "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Secretaris Bestuur Verzetsmuseum Zuid- Holland
Instantie
Verzetsmuseum Zuid- Holland te Gouda
Plaats
Gouda
Datum ingang
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Museum/stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid Verzetsmuseum Zuid-Holland
Instantie
Stichting Verzetsmuseum Zuid-Holland
Plaats
Gouda
Datum ingang
01-01-2014
Datum eind
01-07-2014
Soort bedrijf/instantie
Museum
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-09-2004
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Assen
Datum ingang
28-05-2003
Datum eind
31-08-2004

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)