Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.mr. T. Kooijmans

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.mr. T. Kooijmans "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar straf(proces)recht
Instantie
Universiteit van Tilburg
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-04-2010

Nevenbetrekkingen

Functie
Buitenlid Landelijke Reflectiekamer Openbaar Ministerie
Instantie
Landelijke Reflectiekamer Openbaar Ministerie
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-06-2011
Soort bedrijf/instantie
Openbaar Ministerie
Bezoldigd
Ja
Functie
Redacteur van (de losbladige) Commentaar op het Wetboek van Strafvordering
Instantie
Tilburg University
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-04-2011
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Hoogleraar straf(proces)recht
Instantie
Tilburg University
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-04-2010
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
Annotator Sancties
Instantie
Universiteit te Tilburg
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Auteur Studiepocket
Instantie
Kluwer
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-2004
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Functie
Universitair Hoofddocent straf(proces)recht
Instantie
Universiteit van Tilburg
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-07-2006
Datum eind
01-04-2010

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
05-06-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
13-03-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Hoge Raad
Datum ingang
01-01-2004
Datum eind
29-06-2006

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)