Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.mr. P.A.M. Mevis

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.mr. P.A.M. Mevis "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar strafrecht
Instantie
Erasmus Universiteit Rotterdam
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-06-1997

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid redactie
Instantie
Redactie Handboek Strafzaken
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
redactie
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Toelatingsadviescommissie
Instantie
Leden vereniging van Cassatieadvocaten in Strafzaken
Plaats
diversen
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
commissie
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Centrale Raad Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming
Instantie
Ministerie van Justitie
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-07-2006
Soort bedrijf/instantie
sectie gevangeniswezen
Bezoldigd
Ja
Functie
Redactielid
Instantie
Delikt en Delinkwent
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2002
Soort bedrijf/instantie
tijdschrift
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Amsterdam
Datum ingang
18-07-1997
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
22-10-1994
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
20-08-1991
Datum eind
21-10-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)