Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. prof.dr.mr. F.G.H. Kristen

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. prof.dr.mr. F.G.H. Kristen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoogleraar straf(proces)recht
Instantie
Universiteit
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-03-2008

Nevenbetrekkingen

Functie
Hoogleraar strafrecht
Instantie
Universiteit Utrecht, Willem Pompe Instituut voor Strafrechtswetenschappen
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-03-2008
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redacteur
Instantie
van de losbladige commentaar A.L. Melai & M.S. Groenhuijsen e.d. (red.), Het wetboek van strafvordering, Kluwer B.V.
Plaats
Deventer
Datum ingang
01-01-2003
Soort bedrijf/instantie
UItgever Kluwer B.V.
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Hertogenbosch
Datum ingang
18-08-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
18-05-2005
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)