Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. K. Werkhorst

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. K. Werkhorst "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Hoofd afdeling Bestuurlijke en Internationaalrechterlijke aangelegenheden
Instantie
Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2006

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Raad van Toezicht
Instantie
Minkema college
Plaats
Woerden
Datum ingang
01-01-2012
Soort bedrijf/instantie
Onderwijsinstelling
Bezoldigd
Ja
Functie
Plv. voorzitter adviescommissie bezwaarschriften
Instantie
Gemeente Woerden
Plaats
Woerden
Datum ingang
01-10-2007
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-09-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
26-11-2003
Datum eind
31-08-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)