Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. J. van den Bos

Rechtbank Rotterdam



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. J. van den Bos "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter/lid stembureau
Instantie
Gemeente Rijswijk
Plaats
Rijswijk
Datum ingang
01-03-2014
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid Commissie van Toezicht/Voorzitter beklagcommissie
Instantie
J.J.I. de Hartelborgt (justitiële jeugdinrichting)
Plaats
Spijkenisse
Datum ingang
01-10-2010
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Nee
Functie
Examinerend rechter oefenrechtbank
Instantie
Tilburg University
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee
Functie
Examinerend rechter oefenrechtbank
Instantie
Erasmus Universiteit
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Lid/voorzitter stembureau
Instantie
Gemeente Den Haag
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-1999
Datum eind
31-10-2013
Soort bedrijf/instantie
Gemeente
Bezoldigd
Ja
Functie
Examinerend rechter oefenrechtbank
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2003
Datum eind
01-03-2013
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-04-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-04-2007
Datum eind
31-03-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-12-2004
Datum eind
31-03-2008

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)