Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.drs. B. van Velzen

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.drs. B. van Velzen "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-06-2015

Nevenbetrekkingen

Functie
Waarnemend scriba
Instantie
Vredeskerk (PKN)
Plaats
Leiden
Datum ingang
11-10-2015
Soort bedrijf/instantie
Kerkelijke wijkgemeente
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent vreemdelingenrecht
Instantie
Stichting Migratierecht Nederland (te Amsterdam)
Plaats
Amsterdam en Utrecht
Datum ingang
01-03-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Ja
Functie
Secretaris
Instantie
Korfbalvereniging KZ Danaïden
Plaats
Leiden
Datum ingang
04-11-2014
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Ouderling en Scriba
Instantie
Maranathawijkgemeente (PKN)
Plaats
Leiden
Datum ingang
15-01-2012
Soort bedrijf/instantie
kerkelijke wijkgemeente
Bezoldigd
Nee
Functie
Gastgezin
Instantie
Stichting Activite
Plaats
Leiden
Datum ingang
02-03-2004
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Classis Leiden
Instantie
Protestantse Kerk in Nederland
Plaats
Leiden e.o.
Datum ingang
16-02-2012
Datum eind
18-02-2016
Soort bedrijf/instantie
kerk
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Pleeggezin
Instantie
Horizon pleegzorg (te Alphen aan den Rijn)
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-11-2014
Datum eind
17-11-2015
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Markeerder
Instantie
Stichting Wandelnet (te Amersfoort)
Plaats
Leiden e.o.
Datum ingang
06-08-2003
Datum eind
15-07-2015
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Coördinator Marskramerpad (Amersfoort - Den Haag)
Instantie
Stichting Wandelnet (te Amersfoort)
Plaats
Leiden e.o.
Datum ingang
17-03-2004
Datum eind
01-08-2014
Soort bedrijf/instantie
stichting
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Medezeggenschapsraad
Instantie
Basisschool
Plaats
Leiden
Datum ingang
08-11-2012
Datum eind
01-07-2013
Soort bedrijf/instantie
basisschool
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter ouderraad
Instantie
Basisschool
Plaats
Leiden
Datum ingang
17-11-2009
Datum eind
25-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Basisschool
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-05-2015
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-04-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
College van Beroep voor het bedrijfsleven
Datum ingang
01-05-2003
Datum eind
23-05-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-04-2007
Datum eind
31-03-2008

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)