Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. V. Mul

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. V. Mul "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Redactielid Sdu Commentaart Strafrecht en Strafvordering
Instantie
Sdu
Datum ingang
01-01-2011
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Docent Cursus Terrorisme en terrorismebestrijding,
Instantie
SSR
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-01-2010
Soort bedrijf/instantie
Opleidingsinstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur/bewerker Handboek Strafzaken
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-2009
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Auteur/bewerker Tekst en Commentaart Strafrecht en Strafvordering
Instantie
Kluwer
Datum ingang
01-01-2001
Soort bedrijf/instantie
Uitgeverij
Bezoldigd
Ja
Functie
Plaatsvervangend voorzitter Tuchtcollege loodsen
Instantie
Nederlands Loodswezen
Plaats
Hoek van Holland
Datum ingang
01-01-2015
Datum eind
01-09-2018
Soort bedrijf/instantie
loodswezen
Bezoldigd
Ja

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-08-2008
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-09-2005
Datum eind
30-07-2008
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
11-10-2001
Datum eind
31-08-2005

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)