Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr.dr. J.A.F. Peters

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr.dr. J.A.F. Peters "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Universitair hoofddocent
Instantie
Universiteit van Tilburg
Plaats
Tilburg

Nevenbetrekkingen

Functie
Vaste Annotator Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB)
Instantie
Kluwer
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-01-2005
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Voorzitter Bezwaarschriftencommissie Gemeente 's-Hertogenbosch
Instantie
Gemeente Den Bosch
Plaats
's-Hertogenbosch
Datum ingang
01-05-1999
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend
Functie
Redactiesecretaris Nederlands Tijdschrift voor Bestuursrecht (NTB)
Instantie
Kluwer
Plaats
Tilburg
Datum ingang
01-01-1998
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
16-04-2004
Datum eind
31-12-2012

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)