Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.P. Sprenger

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.P. Sprenger "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem-Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid van de Vereniging voor Zee - en Vervoersrecht
Instantie
Nederlandse Vereniging voor Zee- en Vervoersrecht
Plaats
Amsterdam/Rotterdam
Datum ingang
19-12-2013
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Docent PAO
Instantie
Universiteit Leiden
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2007
Soort bedrijf/instantie
Universiteit
Bezoldigd
Ja
Functie
DGA pensioenvennootschap
Instantie
Mr. W.P. Sprenger Holding B.V.
Plaats
Rotterdam
Datum ingang
01-01-1986
Soort bedrijf/instantie
Vennootschap
Bezoldigd
Ja
Functie
Bestuurslid van Stichting
Instantie
Sitchting Pieterskerkconcerten
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-05-2015
Datum eind
01-05-2020
Soort bedrijf/instantie
Stichting die concerten en workshops organiseert
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Arnhem
Datum ingang
01-08-2006
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-08-2008
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-06-2007
Datum eind
31-07-2008
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
03-05-2002
Datum eind
31-05-2007
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
24-02-1996
Datum eind
02-05-2002

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)