Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W.F. Lubberink

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W.F. Lubberink "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Colle van Beroep van de examens
Instantie
NTI Hogeschool
Plaats
Leiden
Datum ingang
01-01-2008
Soort bedrijf/instantie
Taleninstituut
Bezoldigd
Ja
Functie
Lid adviescommissie
Instantie
Haarlemsche Jachtclub
Plaats
Haarlem
Datum ingang
01-01-2000
Soort bedrijf/instantie
Watersportvereniging
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Badmintonvereniging De Vriendenkring
Plaats
Haarlem/Santpoort
Datum ingang
01-01-1985
Soort bedrijf/instantie
Vereniging
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2010
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Rotterdam
Datum ingang
06-10-1994
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
28-01-1980
Datum eind
31-12-2001
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
05-08-1989
Datum eind
31-12-2001
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Schiedam
Datum ingang
27-07-1991
Datum eind
05-10-1994
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Schiedam
Datum ingang
17-07-1989
Datum eind
26-07-1991
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
28-01-1980
Datum eind
01-09-1982
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Haarlem
Datum ingang
08-10-1973
Datum eind
27-01-1980

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)