Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. W. van Veen

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. W. van Veen "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-12-2012

Nevenbetrekkingen

Functie
Bestuurslid
Instantie
Stichting Ritsema van Eck fonds
Plaats
Schiedam
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Fonds
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter
Instantie
Stichting Authentieke Muziek Delft
Plaats
Delft
Datum ingang
01-01-1999
Soort bedrijf/instantie
Stichting
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
senior rechter A
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-07-2007
Datum eind
30-11-2012
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2004
Datum eind
01-07-2007
Functie
Voorzitter van het bestuur
Instantie
Rechtbank Utrecht
Datum ingang
01-10-2004
Datum eind
01-07-2007
Functie
Coördinerend vice-president senior
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
30-09-2004
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Delft
Datum ingang
27-08-1996
Datum eind
31-12-2001
Functie
President
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
15-06-1999
Datum eind
31-12-2001
Functie
Coördinerend vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
29-08-1996
Datum eind
14-06-1999
Functie
Kantonrechter
Instantie
Kantongerecht Delft
Datum ingang
29-08-1985
Datum eind
29-08-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank 's-Gravenhage
Datum ingang
22-01-1986
Datum eind
29-08-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
12-09-1991
Datum eind
29-08-1996
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Delft
Datum ingang
30-10-1984
Datum eind
29-08-1985
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
13-02-1981
Datum eind
29-08-1985
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-1980
Datum eind
12-02-1981
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
02-01-1980
Datum eind
12-02-1981
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-03-1974
Datum eind
31-12-1979

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)