Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.R. Roukema

Rechtbank Rotterdam



Beroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.R. Roukema "

Beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid Commissie Categoriaal Pastoraat van de Nederlandse Gereformeerde Kerken
Instantie
Nederlandse Gereformeerde Kerken
Datum ingang
01-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Nederlandse Gereformeerde Kerken
Bezoldigd
Nee
Functie
Lid Commissie Interkerkelijk Overleg Justitiepastoraat ( CIO-J)
Instantie
Justitie
Datum ingang
01-12-2014
Soort bedrijf/instantie
Justitie
Bezoldigd
Nee
Functie
Plaatsvervangend lid Kamer voor het Notariaat
Instantie
Kamer voor het Notariaat in het ressort Den Haag
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
Soort bedrijf/instantie
Notariaat
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Functie
Voorzitter Commissie Contact Hoge Overheid (CCHO)
Instantie
Nederlands Gereformeerde Kerken
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-06-2000
Datum eind
01-12-2014
Soort bedrijf/instantie
kerkelijke commissie die contact met overheid met de overheid onderhoudt
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klachtencommissie Seksueel Misbruik in Pasorale Relaties
Instantie
Nederlands Gereformeerde Kerken
Plaats
Utrecht
Datum ingang
01-02-1999
Datum eind
01-12-2014
Soort bedrijf/instantie
interkerkelijke klachtencommissie
Bezoldigd
Nee
Functie
Voorzitter klachtencommissie medewerkers Gemiva-SVG Groep
Instantie
Gemiva-SVG Groep
Plaats
Gouda
Datum ingang
01-06-1995
Datum eind
01-06-2013
Soort bedrijf/instantie
Landelijke Organisatie voor Gehandicaptenzorg
Bezoldigd
Nee

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
senior rechter
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-01-2011
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Dordrecht
Datum ingang
01-09-2003
Datum eind
31-12-2010
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
12-01-1996
Datum eind
31-08-2003
Functie
Gerechtsauditeur
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
11-01-1996
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-04-1994
Datum eind
11-01-1996
Functie
Rechterlijk ambtenaar in opleiding
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-04-1988
Datum eind
31-03-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)