Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.J. van Boven

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.J. van Boven "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-02-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof Den Haag
Datum ingang
01-01-2013
In deze functie wordt betrokkene niet ingezet.

Nevenbetrekkingen

Betrokkene vervult geen nevenbetrekkingen.

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013
Datum eind
31-01-2013
Functie
Raadsheer-plaatsvervanger
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-08-2007
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
05-12-2000
Datum eind
31-12-2012
Functie
Vice-president
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-09-2004
Datum eind
01-08-2007
Functie
Raadsheer
Instantie
Gerechtshof 's-Gravenhage
Datum ingang
01-01-2001
Datum eind
31-08-2004
Functie
Vice-president
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
24-02-1996
Datum eind
31-12-2000
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
15-08-1994
Datum eind
23-02-1996
Functie
Buitengewoon verlof
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
15-10-1991
Datum eind
14-08-1994
Functie
Rechter
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
19-12-1989
Datum eind
14-10-1991
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Maastricht
Datum ingang
27-08-1987
Datum eind
14-10-1991
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Roermond
Datum ingang
03-11-1981
Datum eind
14-10-1991

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)