Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R.H.L. Dallinga

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R.H.L. Dallinga "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-01-2013

Functie buiten de rechterlijke macht

Functie
Senior-jurist directie Bestuursrechtspraak
Instantie
Raad van State
Plaats
Den Haag
Datum ingang
13-05-1991

Nevenbetrekkingen

Functie
Lid/ plv. voorzitter
Instantie
Bezwaarschriftencommissie Gemeente Midden-Delfland
Plaats
Midden-Delfland
Datum ingang
16-02-2004
Soort bedrijf/instantie
gemeente
Bezoldigd
Ja
Functie
Selecteur bij het Bestuursrechtelijk tijdschrift De Gemeentestem
Instantie
Kluwer
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-09-2003
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Nee
Functie
Medewerker onderdeel AB Kort van juridisch vakblad Administratiefrechtelijke Beslissingen (AB)
Instantie
Kluwer
Plaats
Den Haag
Datum ingang
01-11-2000
Soort bedrijf/instantie
uitgeverij
Bezoldigd
Nee

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-10-2009
Datum eind
31-12-2012
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Arnhem
Datum ingang
13-08-2005
Datum eind
30-09-2009

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)