Toeval of Niet Rechtspraak

dhr. mr. R. Terpstra

Rechtbank RotterdamBeroepsgegevens en nevenbetrekkingen Rechterlijke Macht
"dhr. mr. R. Terpstra "

Beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Rotterdam
Datum ingang
01-04-2015
Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Noord-Nederland
Datum ingang
01-01-2013
Functie
Ressorts-advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Amsterdam
Datum ingang
01-01-2013

Nevenbetrekkingen

Functie
lid klachtencommissie rechtsbijstand asiel
Soort bedrijf/instantie
Onbekend
Bezoldigd
Onbekend

Voorgaande nevenbetrekkingen

Betrokkene heeft geen voorgaande nevenbetrekkingen.

Voorgaande betrekkingen

Rechters maken ook hun hoofdbetrekking(en) voorafgaande aan hun benoeming tot rechter bekend. Dit geldt voor hoofdbetrekkingen tot een periode van zes jaar voorafgaande aan hun eerste benoeming als rechter, tenzij deze langer dan zes jaar geleden zijn uitgeoefend. Indien dit voor betrokkene geldt zal deze betrekking hierover vermeld staan. Is iemand langer dan zes jaar rechter, dan is geen arbeidsverleden meer opgenomen.

Historie beroepsgegevens

Functie
Rechter-plaatsvervanger
Instantie
Rechtbank Leeuwarden
Datum ingang
01-01-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Ressorts-advocaat-generaal
Instantie
Ressortsparket Amsterdam
Datum ingang
01-07-2002
Datum eind
31-12-2012
Functie
Officier
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
01-05-1994
Datum eind
30-06-2002
Functie
Kantonrechter plaatsvervanger
Instantie
Kantongerecht Leeuwarden
Datum ingang
15-08-2000
Datum eind
31-12-2001
Functie
Plaatsvervangend-officier van Justitie
Instantie
Arrondissementsparket Utrecht
Datum ingang
01-05-1993
Datum eind
30-04-1994

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een rechtbank zijn van rechtswege rechter-plaatsvervanger in de overige rechtbanken.

De rechterlijke ambtenaren met rechtspraak belast in een gerechtshof zijn van rechtswege raadsheer-plaatsvervanger in de overige gerechtshoven.

(Artikelen 40 lid 2 en 58 lid 2 Wet op de rechterlijke organisatie)